باغ

تومان500,000 - باغ و باغچه

سندبنچاق وکالت محضری سهمیه اب ازموتورخانه ۱۴روزیک بار      درختان انگورقدیمی. راه اختصاصی برای باغ     دربهترین لوکیشن

جزییات بیشتر
1000-2000-3000

زمین باغ و باغچه

تومان370,000 متری - باغ و باغچه

۲۰۰۰ متر زمین برای بباغ و باغچه . یک ساعت آب ریشه ای از موتور خانه . زمین شخم زده شده آماده کاشت در بهترین موقعیت .

جزییات بیشتر
2000 متر