تجاری

تومان25,000,000 - مغازه

سندتک برگ.  موقعیت عالی برای سرمایه گذاری شیشه میرال.   کرکره برقی. انشعابات مجزا

جزییات بیشتر
341 حمام