اطلاعات ملک

اپارتمان برای سرمایه گذاری - انـدیـشـه فـاز 1

فروش NA - اپارتمان
۵۵0 اتاق خواب0 حمام0 پارکینگ چاپ این صفحه

سندتک برگ.     نماتراورتن.      ۹واحدی.       خواب تخت خور.  روبنما.     بهترین لوکیشن برای سرمایه گذاری

املاک مشابه