اطلاعات ملک

باغ ویلابرای سرمایه گذاری - شـــهـــریـــار

کد ملک : ۱۲۷

فروش NA - باغ ویلا
۱۰۰۰0 اتاق خواب0 حمام چاپ این صفحه
سندتک برگ.         ۸۰متر بنای دوبلکس.             برق.       گاز.   اب کشاورزی سهمیه ازموتور.                 درختان میوه ۱۵ساله

جوازاپایان کار‌

املاک مشابه