اطلاعات ملک

باغ ۲۱۰۰متری برای سرمایه گذاری - شـــهـــریـــار

فروش NA - باغ و باغچه

شهریار فرارت جنب تالارموج های ابی

۳ساعت اب کشاورزی.          ۶۰متر بناقدیمی.       چهاردیواری.      استخر.        اب وبرق وگازکنارملک جنب تالارموج های ابی

ویژگی ها

املاک مشابه