اطلاعات ملک

۱۰۰۰زمین درشهریار - شـــهـــریـــار

فروش NA - باغ و باغچه
۱۰۰۰متر زمین برای سرمایه گذاری           سهمیه اب کشاورزی ازموتورخانه.              عرصه واعیان.                کوچه اختصاصی.

ویژگی ها

املاک مشابه