اطلاعات ملک

فروش باغ - شـــهـــریـــار

کد ملک : ۱۲۳

فروش NA - باغ و باغچه
۵۰۰0 اتاق خواب چاپ این صفحه

۱۷۰متربنا.       ۲خواب   استخر سرپوشیده               ۱ساعت اب کشاورزی.          برق مصرفی.                    منبع ۱۰۰۰لیتری اب مصرفی. درختان ۴ساله.        کف سازی.  جدول کاری

ویژگی ها

املاک مشابه